Optymalizacja zakupów energii

Jednym z elementów optymalizacji zakupów energii jest jej inteligentne kupowanie. Na rynku energii decydujący jest moment zakupu, oraz wolumen który ma być przedmiotem transakcji.

FOGO Energia zapewnia udział w dużej grupie zakupowej po cenach, które w normalnych warunkach nie są dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skupienie dużego wolumenu zakupowego gwarantuje uzyskanie korzyści skali.

Dla kogo:
Dla wszystkich podmiotów, dla których koszt energii stanowi istotny koszt, który warto optymalizować.

Korzyści:

  • Optymalizacja momentu zakupu wpływająca na uzyskanie lepszej ceny,
  • Oszczędności wynikające z korzystniejszej ceny,
  • Usprawnienie procesu negocjacji, zawierania i odnawiania umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej,
  • Obniżenie opłat manipulacyjnych, przesyłowych, itp.
  • Brak kosztów implementacyjnych,

Skontaktuj się z nami

Fogo Energia Tomasz Błaszak Daniel Pawlak Sp. J.

ul. Święciechowska 36, Wilkowice
64-115 Święciechowa
+48 723 101 024 biuro@fogoenergia.pl